Υπηρεσίες Πληροφορικής - Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού
mobileSales

Το mobileSales, αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο για τους συνεργάτες μίας επιχείρησης, οι οποίοι κινούνται, κυρίως, εκτός της επιχείρησης, πωλητές, εισπράκτορες, ιατρικοί επισκέπτες, αλλά και όποια στελέχη θέλουν άμεση πληροφόρηση, όπου και όταν την χρειαστούν.

Πρόκειται για μία λύση, αποτελούμενη από δύο επιμέρους εφαρμογές, Web Application και Android Application. Το γεγονός αυτό μας δίνει την δυνατότητα μεγάλης ευελιξίας και παραμετροποίησης του συστήματος, ως προς τον τύπο και το πλήθος των δεδομένων που θα είναι προσβάσιμα ανά συσκευή Android, αλλά και ως προς τους τύπους κινήσεων που θα επιτρέπεται να δημιουργεί κάθε συσκευή στο ERP


Web Application

Βασισμένη στην τεχνολογία MS Windows ASP.NET 4.0, αποτελεί την «γέφυρα» μεταξύ της συσκευής Android και του ERP. Μέσω της εφαρμογής αυτής γίνεται όλη η παραμετροποίηση, του συστήματος, ενώ αποτελεί και ένα portal πληροφόρησης και on-Line Reporting. Συνεργάζεται ήδη με τα γνωστά ERP Softone, Atlantis και Atlantis X-Line, ενώ μπορεί να παραμετροποιηθεί και να συνδεθεί με οποιαδήποτε εμπορική εφαρμογή λειτουργεί με βάσεις δεδομένων MS-SQL Server ή Oracle. Αξιοποιεί, όπου υπάρχει, την δυνατότητα ενημέρωσης του ERP μέσω Web Service για άμεση καταχώρηση των εγγραφών (πωλήσεων, εισπράξεων κλπ) στο ERP κατά τον συγχρονισμό των δεδομένων.


Android Application

Αναπτυγμένη αποκλειστικά για συσκευές Android Tablets, αξιοποιεί πλήρως και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες που παρέχουν. Έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με το ERP σας, μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας (3G, 4G κλπ) ή μέσω WiFi, χωρίς όμως η λειτουργία του να εξαρτάται από αυτό!